Editorial

Actualización

Deterioro cognitivo leve y deterioro cognitivo sin demencia

Mariela Gonzalez Salvia

|

Pancreatitis crónica

Oscar Mazza, Agustin Cristiano

|

Artículo especial

Viñeta clínica: Un caso de diarrea aguda sanguinolenta

Diego Terceiro, Pascual Baran

|

Diagnóstico

Rastreo de fibrilación auricular a través del examen físico

Mercedes Mutchinik

|

Signos para diagnosticar deshidratación en niños

Carolina Carrara

|

Evidencia orientada al paciente

Nota farmacológica

Prevención

Pronóstico

Terapéutica

De un vistazo

Evaluación de tecnologías sanitarias